SEO ოპტიმიზაცია

SEO ოპტიმიზაცია არის ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური მარკეტინგული ინსტრუმენტი მზარდი გრძელვადიანი უკუგების (ROI) მისაღებად. შესაბამისად, თანამედროვე ბიზნესის წარმატება მის გარეშე  წარმოუდგენელია. 

რატომ SEO ოპტიმიზაცია?

საძიებო სისტემების ოპტიმიზაციის მთავარი მიზანია, რომ ვებგვერდი სასურველ სიტყვებზე გამოჩნდეს საძიებო შედეგების (მაგ: Google, Bing, Yahoo) პირველივე გვერდზე, რაც ავტომატურად ნიშნავს გაცილებით დიდ ტრაფიკს და გაზრდილ კონვერტაციებს.

საძიებო სისტემის შედეგების გვერდზე პირველ პოზიციაზე მყოფი ვებგვერდი ვიზიტორების 30%-ს იღებს, მეორეზე – 16%-ს და ა.შ. თუ კონკურენტის ვებგვერდი პირველ პოზიციაზეა და თქვენ მე-9-ზე, საშუალოდ მას 10-ჯერ მეტი ვიზიტორი ეყოლება. სწორედ ამიტომ, მოწინავე პოზიციებზე გამოჩენა ციფრული წარმატების  აუცილებელი კომპონენტია.

რას გთავაზობთ

სსო სააგენტო ალპაკა გთავაზობთ, ვებსაიტის საძიებო სისტემებში ოპტიმიზაციის სრულ სერვისს.
seo სტრატეგია

SEO სტრატეგია

ტექნიკური seo

ტექნიკური SEO

On-Page SEO

Off-Page SEO

ლოკალური seo

ლოკალური SEO

რეპორტი

ოპტიმიზაციის პროცესი

ჩვენი სპეციალისტები იზრუნებენ, რომ SEO ოპტიმიზაციის პროცესი იყოს თანმიმდევრული და კარგად გააზრებული. დაწყებული საკვანძო სიტყვების მოკვლევითა და კონკურენტი ვებგვერდების ანალიზით, დამთავრებული ხარისხიანი კონტენტის შექმნით და რეგულარული რეპორტინგით. თავად დარწმუნდებით თუ რამხელა სარგებლის მოტანა შეუძლია სწორად გადადგმულ ნაბიჯებს ციფრულ სამყაროში.
ტექნიკური seo

რას მოიცავს ტექნიკური SEO

ტექნიკური SEO-ს მიზანია ხელი შეუწყოს Google-ს, რომ უპრობლემოდ შემოვიდეს თქვენს ვებსაიტზე, გაერკვეს გვერდის სტრუქტურაში და მოცემულ ინფორმაციაში, საბოლოოდ კი განათავსოს ის საძიებო სისტემებში.

რას მოიცავს On-Page SEO

On-page SEO მოიცავს სხვადასხვა ტიპის კონტენტის ოპტიმიზაციას, მაგალითად მეტა სათაურებისა და მეტა აღწერების გამართვას, ოპტიმიზირებული კონტენტის გამოქვეყნებას და მათი გამოყენებით შიდა გადალინკვების სტრუქტურის გამართვას. ეს არის მოკლე აღწერა იმისა თუ რა არის On-page SEO. On-page SEO აქტივობების სხვა ასპექტებთან კომბინირება სასურველი შედეგების მიღწევისთვის აუცილებელია.
off page seo

რას მოიცავს Off-Page SEO

Off-page SEO მოიცავს ბექლინკების მოძიებას ავტორიტეტის გაზრდისთვის, ასევე სხვა ტიპის აქტივობებს ვებგვერდის გარეთ, მაგალითად Google Business Profile-ის გამართვას. ეს მხოლოდ მცირე ნაწილია იმისა თუ რეალურად რისგან შედგება Off-page SEO. საბოლოო ჯამში, Off-page აქტივობების ჩართვა SEO სტრატეგიაში საშუალებას მოგცემთ მიიღოთ უფრო ეფექტური შედეგები.

რას მოიცავს ლოკალური SEO

ლოკალური (ადგილობრივი) SEO არის ოპტიმიზაციის ერთ-ერთი მეთოდი,რომელიც საშუალებას გვაძლევს მივწვდეთ იმ ადამიანებს,რომლებიც კონკრეტულ ლოკაციაზე ეძებენ სასურველ პროდუქტს. კვლევების მიხედვით, ლოკალური საძიებო სისტემების ოპტიმიზაციის შედეგად შემოსულ ვიზიტორს პოტენციურ მომხმარებლად გადაქცევის მეტი შანსი აქვს.

მიიღე SEO აუდიტი​ უფასოდ

მიიღეთ პირველადი SEO აუდიტი უფასოდ და დაიწყე ციფრულ სამყაროში წარმატებული პოზიციონირება.

რა უპირატესობები აქვს SEO-ს სხვა ტიპის მარკეტინგული სტრატეგიებისგან განსხვავებით

მყისიერი საჭიროების დაკმაყოფილება – გაზრდილი გაყიდვები:

კომპანიისთვის საუკეთესო მდგომარეობაა მოიცვას ისეთი ადამიანები, ვისაც კონკრეტულ პერიოდში აქვთ საჭიროება. ვინაიდან ამ შემთხვევაში გაყიდვებში კონვერტაციის მაჩვენებელი გაცილებით მაღალია. სსო-ს მიზანი სწორედ ესაა – კონკურენტებზე წინ გამოჩნდეს ვებგვერდი საძიებო სისტემაში, მაშინ როდესაც მომხმარებლებს რეალურად სჭირდებათ პროდუქტი ან მომსახურება.

შესაბამისად ტრადიციულ რეკლამირებასთან შედარებით, SEO-ს პოტენციურად უფრო მაღალი ROI (Return On Investment) მაჩვენებელი აქვს, რადგან თუ სხვა მარკეტინგული ინსტრუმენტების შემთხვევაში კომპანია ცდილობს აუდიტორიამდე მივიდეს, SEO ოპტიმიზაციის საშუალებით მომხმარებელი თავად იჩენს პროდუქტის მოძებნის ინიციატივას.

უფრო მარტივად, რომ ვთქვათ SEO თარგეთირებულია სპეციფიკურ საძიებო სიტყვებზე და ფრაზებზე, რომლებიც რელევანტურია ბიზნესის საქმიანობასთან, ამიტომ ვიზიტორი თვითონ მოდის თქვენთან და უფრო დიდია შანსი, რომ ის პოტენციურ მომხმარებლად გადაიქცეს.

უფასო რეკლამა 24/7:

როდესაც მომხმარებელი საძიებო ველში ჩაწერს თქვენი ბიზნესისთვის რელევანტურ სიტყვას, დღის ნებისმიერ მონაკვეთში შეგიძლიათ შეხვდეთ მას. ამაში კი ფასიანი რეკლამებისგან განსხვავებით დამატებითი ფულის გადახდა არ არის საჭირო. SEO-ს გამოყენებით ბიზნესი მომხმარებლისთვის ხელმისაწვდომი ხდება 24/7-ზე.

ერთგული აუდიტორიის შეკრება:

მომხმარებლების მზარდ რაოდენობასთან საკომუნიკაციოდ SEO სტრატეგია ყველაზე ეფექტურია. კონტენტის გონივრული ოპტიმიზაციით კომპანია ირგვლივ რელევანტურ აუდიტორიას შემოიკრებს, რომლებიც ერთგულ მომხმარებლებსა და გაყიდვებში კონვერტირდება.

რატომ არის ვებსაიტის საძიებო სისტემებში ოპტიმიზაცია აუცილებელი

თანამედროვე ციფრული სამყარო წარმოუდგენელია საძიებო სისტემის გარეშე. წლიდან წლამდე სწრაფად იზრდება საძიებო სისტემის მომხმარებელთა რაოდენობა. ეს კი ბიზნესებისთვის გაზრდილ შესაძლებლობებს გულისხმობს.

ძიების შედეგების გვერდზე მომხმარებელთა უმრავლესობა (30%) პირველ პოზიციაზე მყოფ ვებგვერდს ირჩევს, რაც მეტ ვიზიტორს და გაყიდვების მაღალ ალბათობას გულისხმობს.

სწორედ ამიტომ, SEO ოპტიმიზაცია სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია გრძელვადიანი და სტაბილურად მზარდი ციფრული წარმატების მოსაპოვებლად.

გაზრდილი ორგანული ტრაფიკი:

საძიებო სისტემების ოპტიმიზაცია ვებსაიტებს კონკრეტულ საკვანძო სიტყვებზე საძიებო სისტემებში მაღალი პოზიციების დაკავებაში ეხმარება, რაც საბოლოოდ ქლიქებისა და ორგანული ტრაფიკის ზრდაში აისახება. 

მომხმარებლის გაუმჯობესებული გამოცდილება (UX):

სსო ფოკუსირებულია ვებსაიტების სტრუქტურის, ნავიგაციის და ქონთენთის ოპტიმიაციაზეც, რაც აუმჯობესებს მომხმარებლის გამოცდილებას და უადვილებს ვიზიტორებს მარტივად იპოვონ ის რასაც ეძებენ.

ავტორიტეტულობა და სანდოობა:

საძიებო სისტემებში მოპოვებული მაღალი პოზიციები ხშირად ახდენს გავლენას ვებსაიტის სანდოობასა და ავტორიტეტულობაზე, რადგან მომხმარებლები უფრო მეტად ენდობიან ვებსაიტებს, რომლებიც ძიების შედეგების გვერდზე ზედა ნაწილში ჩნდებიან, ვიდრე ქვემოთ.

გრძელვადიანი შედეგები:

სწორად დაგეგმილი და შესრულებული სტრატეგია განაპირობებს გრძელვადიან შედეგებს, რამდენიმე ხნიანი ოპტიმიზაციის დასრულების შემდგომაც კი, ყოველგვარი სარეკლამო ხარჯების გარეშე, ვებსაიტი აგენერირებს ორგანულ ტრაფიკს და ე.წ “ლიდებს”.

კონკურენტული უპირატესობა:

როგორც აქამდე აღვნიშნეთ, პროცენტულად მომხმარებლები საძიებო სისტემების შედეგების გვერდზე, მაღალ პოზიციაზე არსებულ ვებსაიტებზე უფრო შედიან ვიდრე დაბალ პოზიციებზე, შესაბამისად კონკრეტულ საკვანძო სიტყვებზე მოპოვებული მოწინავე პოზიციები, კონკურენტული უპირატესობის მოპოვებაში დაგეხმარებათ.

გლობალური ძიება:

საძიებო სისტემების ოპტიმიზაცია დაეხმარებათ ბიზნესებს, რომლებიც საერთაშორისო ბაზრების ათვისებას გეგმავენ, რადგან მისი საშუალებით შესაძლებელია ქონთენთის სხვადასხვა ბაზრისთვის მორგება და გლობალურ აუდიტორიაზე გასვლა.

როგორ ვზომავთ შედეგად მიღებულ წარმატებას

ჩვენ წარმატებას სხვადასხვა მაჩვენებლის მიხედვით განვსაზღვრავთ. სხვადასხვა ხელსაწყოები და ანალიტიკური ინფორმაცია გვეხმარება თვალყური ვადევნოთ საძიებო სისტემების ოპტიმიზაციაში ჩადებული ძალისხმევის ეფექტურობას, კერძოდ, ვაკვირდებით ვებსაიტის ორგანული ტრაფიკის ზრდას, ჩვენი საქმიანობის შედეგად  შემოსული ვიზიტორების რაოდენობას, მნიშვნელოვანი საძიებო სიტყვების პოზიციების (keywords)  გაუმჯობესებას, Engagement Rate (Bounce Rate)-ის შემცირებას და ვებსაიტის ჩატვირთვის სიჩქარეს.

ზემოთ მოცემული მონაცემები (და არამარტო) ციფრულ სამყაროში მარკეტინგული წარმატების საზომი ერთეულებია. მათი გაუმჯობესება იწვევს თქვენი ბრენდის ცნობადობის, რეპუტაციისა და ბაზრის წილის ზრდას.

როგორ მუშაობს SEO სააგენტო "ალპაკა"

ეთიკური მიდგომები:

ჩვენ მტკიცედ გვჯერა, რომ მდგრადი წარმატება ეთიკური პრაქტიკების გამოყენებით მიიღწევა, ამიტომ ყველა ჩვენ მიერ შესრულებული SEO სტრატეგია და შემდგომი სამუშაოები, ეფუძნება ე.წ “White-Hat SEO” მიდგომებს. 

არაეთიკური პრაქტიკებისგან განსხავებით, რომლითაც მოკლევადიანი შედეგების გენერირებაა შესაძლებელი, “თეთრი ქუდის” მიდგომა ორიენტირებულია უფრო გრძელვადიან შედეგებზე, რომელიც გაუძლებს დროს და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, Google-ისა თუ სხვა საძიებო სისტემების ალგორითმის განახლებებს.

“White-Hat SEO” გულისხმობს, საძიებო სისტემების წესების/მითითებების დაცვას და შესაბამისად ვებსაიტის საუკეთესო პრაქტიკებზე მორგებას, რაც საბოლოოო ჯამში აისახება მომხმარებლის გამოცდილებაზე, ხარისხიან ქონთენთზე და ორგანულ ზრდაზე.

ზემოთაღნიშნული ეთიკური ნორმების გამოყენებით ჩვენი გუნდი უზრუნველყოფს არამხოლოდ მოწინავე პოზიციებს, არამედ მოწინავე პოზიციების დაკავებას ყოველგვარი ჯარიმის რისკის გარეშე.

გამჭვირვალობა:

ეს არის ყველაფრის საფუძველი რასაც ვაკეთებთ. ჩვენთან თანამშრომლობის დაწყების მომენტიდან გიზიარებთ ინფორმაციას სტრატეგიაზე, მუშაობის მეთოდოლოგიებზე და სამომავლო გეგმებზე. მოკლედ ვსაუბრობთ ყველაფერზე თუ როგორ ვგეგმავთ თქვენი კომპანიის საძიებო სისტემებში ოპტიმიზაციას და წარმატების მიღწევას.

დამატებით გვჯერა, რომ იმსახურებთ იცოდეთ თუ რა შედეგები მოაქვს SEO პროცესებში ჩადებულ ძალისხმევას, შესაბამისად ყოველთვიური რეპორტების დახმარებით მოგაწვდით ინფორმაციას ვებსაიტის პროგრესის, საძიებო სიტყვების რეიტინგის, ტრაფიკის ზრდისა და სხვა მნიშვნელოვანი მაჩვენებლების შესახებ.

ხშირად დასმული კითხვები

ინტერნეტში SEO ოპტიმიზაციის დონის შესამოწმებლად არაერთი ხელსაწყო ატარებს ზედაპირულ აუდიტს, თუმცა ვებსაიტის რეალური განვითარებისთვის უმჯობესი იქნება თუ ასეთ აუდიტს ისეთი SEO სპეციალისტი გაგიკეთებთ, რომელსაც ტექნიკური უნარების გარდა აქვს ხედვა და გამოცდილება.

საწყისი ეტაპისთვის ვფიქრობთ,რომ ჩვენი უფასო SEO აუდიტი თქვენი ვებსაიტის SEO ოპტიმიზაციის დონის გაგებისა და ინდივიდუალური რეკომენდაციების მიღების საუკეთესო საშუალებაა.

მომსახურების ღირებულება განსხვავდება მომხმარებლის საჭიროების მიხედვით.  სასურველი ინფორმაციის მისაღებად დაგვიკავშირდით და ალაპაკას გუნდი თქვენზე მორგებულ მომსახურებას შემოგთავაზებთ.

კომპანიებისთვის რეალურად ღირებულ შედეგებს უმეტესწილად გრძელვადიანი პროექტები აგენერირებენ.

სწორი SEO ოპტიმიზაციის პროცესიც განგრძობით პერიოდს გულისხმობს, რომლის ფარგლებშიც მუდმივად საჭიროა ვებგვერდის საძიებო სისტემის განახლებებზე მორგება. საშუალოდ 6 თვიდან – 12 თვის პერიოდში მომხმარებელი შეძლებს ხელშესახები შედეგების დანახვას.

არც ერთ ეთიკურად მოქმედ SEO სააგენტოს არ შეუძლია იმის გარანტიის მოცემა,რომ აუცილებლად დაიკავებთ N1 ადგილს. ამის მიზეზი ისაა,რომ Google-ის მსგავსი საძიებო სისტემები მუდმივად ანახლებენ თავიანთ ალგორითმს.

მიუხედავად ამისა, ჩვენ გაძლევთ იმის გარანტიას,რომ გამოვიყენებთ საუკეთესო სტრატეგიებს და პრაქტიკებს იმისთვის,რომ თქვენი ვებსაიტი მეტად მოსაწონი და თვალშისაცემი გახდეს საძიებო სისტემებისთვის.

ალპაკასთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი საქმიანობა შეესაბამებოდეს საძიებო სისტემების სტანდარტებს. სწორედ ამიტომ ყოველკვირეულად განვიხილავთ ალგორითმის განახლებებს, ერთმანეთს ვუზიარებთ სხვადასხვა კვლევებს და საბოლოოდ ჩვენს ქმედებებში ვითვალისწინებთ ყველა დადასტურებულ ცვლილებას.

ჩვენი გამოცდილება მოიცავს სხვადასხვა ინდუსტრიებს, კერძოდ,  ელექტრონულ კომერციებს, საგანმანათლებლო ვებსაიტებს, მედია გავრცელების კომპანიებს, ტურისტულ პორტალებს და სხვა მრავალ ქართულ და ინგლისურენოვან SEO პროექტებს.

სხვადასხვა სოციალურ ქსელში ვებგვერდის ბმულების გაზიარება ძალიან კარგი სიგნალია საძიებო სისტემებისთვის.

გუგლს აინტერესებს თუ რამდენად აქტიურობთ სოციალურ ქსელებში, რამდენი ვიზიტორი გყავთ სხვა წყაროებიდან და რამდენი ადამიანი ეძებს თქვენს ბრენდს მხოლოდ სახელით. თქვენი ციფრულ სამყაროში აქტიურობა საძიებო სისტემებს დამატებით ინფორმაციას აწვდის ბაზარზე თქვენი ავტორიტეტის შესახებ.